ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 27/07/2021 13:49
ติดเชื้อสะสม
526,828

เพิ่มขึ้น 14150 ราย

กำลังรักษา
171,921

เพิ่มขึ้น 4864 ราย

เสียชีวิต
4,264

เพิ่มขึ้น 118 ราย

หายแล้ว
350,643

เพิ่มขึ้น 9168 ราย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 26/07/2021
ติดเชื้อสะสม
5,174

กำลังรักษา
768

เสียชีวิต
31

หายแล้ว
4,355

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัย (COVID-19)

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% พร้อมขยายเว...
24 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช. (ปรั...
8 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานใน...
8 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯจากสถานการณ์การ...
1 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เด...
22 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง