คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ ลุพธ์ อุตมะ

รหัส 3801341 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ปี 58 คอสตูมดีไซเนอร์ระดับฮอลลีวูด

คุณ นภันต์ เสวิกุล

ช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คุณ ศรีสุดา ศรีสุโข

รหัส 2401138 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 58 เจ้าของและผู้ดำเนินรายการวิทยุ MASS FM บริษัทแมสส์เอ็นเทอร์เทนต์เมนต์ จำกัด และสถานีวิทยุร่มธรรม ร่มใจ สังกัดสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

คุณ กรองทอง เพ็ชรวงศ์

รหัส 2101010 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 59 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิชิต ชัยดรุณ

รหัส 3301294 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ปี 59 ปัจจุบันเป็น Senior Lecturer ด้าน Marketing Communications ที่ The University of Westminster ประเทศอังกฤษ

คุณ สมภพ จันทร์ฟัก

รหัส 2601087 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 59 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวกีฬา (นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

คุณ ถนอม ดีสร้อย

รหัส 2801120 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 59 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-คอนเรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท เอกธุรกิจ สินทรัพย์ จำกัด (ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

คุณ อติรุจ กิตติพัฒนะ

รหัส 521810148 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 59 นักร้องจากเวที The Star ปัจจุบันรับหน้าที่พิธีกร ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องวัน บริษัท จีเอ็อเอ็ม วัน ทีวีเทรดดิ้ง จำกัด

คุณ ศรีสุดา สิงห์ไพร

รหัส 151162 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 60 ปัจจุบันตำแหน่งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

คุณ อภิวัฒน์ พงษ์วาท

รหัส 4001385 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 60 นักร้องหนุ่มรูปหล่อ เสียงดี จาก ETC วงดนตรีชั้นนำของเมืองไทย

คุณ ช่อผกา วิริยานนท์

รหัส 2701129 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 60 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และการตลาด ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทำงานด้านการสื่อสารมวลชนมากมาย เช่น พิธีกรโทรทัศน์ ผู้บรรยายสารคดีและโฆษณา ผู้ควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา บูรณเดชาชัย

รหัส 2201324 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ปี 60 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

รหัส 121522 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 60 และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 60 สาขาบริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานคณะกรรมการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานข้าราชบริพารในพระองค์

คุณ บุญญาวัฒน์ ธงทอง

รหัส 521810069 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ปี 60 ผู้กำกับ นักเขียนบทภาพยนตร์สั้น นักเขียนบทละคร และรายการโทรทัศน์

คุณ ธาตรี ริ้วเจริญ

รหัส 181047 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ปี 61 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คุณ ชลวิทย์ สุขอุดม

รหัส 2701128 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ ปี 61 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสัมคม และผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

คุณ เฌอศานต์ ศรีสัจจัง

รหัส 531810045 ปี 61 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรรายการรู้เท่ารู้ทัน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณ บุญลาภ ภูสุวรรณ

รหัส 2401258 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ปี 61 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา

คุณ ศศิวิมล อยู่คงแก้ว

รหัส 2601281 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ปี 61 และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 61 สาขาบริการสังคม ภรรยาผบ.หน่วยซีล ผู้ดูแลเพจ Thai Navy SEAL ในภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่าออกจากถ้ำหลวงที่โด่งดังไปทั่วโลก