วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภา...
30 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
“รับน้องรถไฟ” กลับมาอีกครั้ง !! ต้อนรับน้องใหม่ มช. ด้วยความ...
22 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเซีย
30 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ขอเชิญชวนบริจาค “กองทุนคืนลม...
SDGs:
11 13
30 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลนำเสน...
30 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 83
17 พฤษภาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.02/2565
26 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2022
1 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 21
23 พฤษภาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน