ข่าวรอบรั้วมช.

The ASEAN Youth Volunteer Programme
SDGs:
1 4 17
22 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์...
SDGs:
3 17
22 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการ WHAT IF: DPA Creative Advertising Contest
SDGs:
4 8 9 17
22 มิถุนายน 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบั...
SDGs:
3 8 9 15 17
21 มิถุนายน 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 73
21 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร มช. วันนี้ ประจำปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2021
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Good University Report 2020 Chiang Mai University
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25
20 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23
7 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน