คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

สถาบันชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

เบอร์โทรศัพท์ : +66 5394 2208 (งานบริหารทั่วไป) , +66 5394 2250-52 (งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

เบอร์แฟกซ์ : +66 5394 2202

อีเมล

ประชาสัมพันธ์ : precon@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.econ.cmu.ac.th