คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

หมายเลขโทรศัพท์ 053 944 272
โทรสาร 053 221 283

อีเมล

อีเมล์ : predu.cmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.edu.cmu.ac.th/