คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

มุ่งสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมชั้นนำในอาเซียน

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ ธนพร พันธุ์นรา

รหัสนักศึกษา 501710023 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปี 2554

คุณ อธิพงศ์ ทองคำ

รหัสนักศึกษา 551710073 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559

คุณ เอกภาพ ดวงแก้ว

รหัสนักศึกษา 4417035 สถาปนิกรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลมากมายในทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

คุณ อินทนนท์ สุกกรี

รหัสนักศึกษา 491710068 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปี 2553