งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
55 ปี ก้าวสู่วิถี มช. “55 Years Towards CMU’s Next Step”
31 มกราคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. เชิญร่วมงาน วันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
10 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ทศมินทร์ราชันขวัญหล้าใต้ร่มพระบารมี”
8 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
5 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งาน Pharmacy Herbal Open House
30 ตุลาคม 2562
คณะเภสัชศาสตร์
CMU - Chiang Mai Marathon 2020
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1