มช. เชิญร่วมงาน วันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

17 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าภาคใต้ ขอเชิญ ประชาชนทั่วไป และลูกช้าง มช.
ผู้มีหัวใจรักดนตรี ร่วมรับฟังและชมดนตรี เพื่อระลึกถึง วันทรงดนตรี ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ณ ลานสังคีต มช. ในงานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” น้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563


นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จะจัดงานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 และได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2518 ในงานอุทยานสโมสรและฉลองบัณฑิตตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดงานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” จะมีการแสดงดนตรีบทเพลงของพ่อ และพบกับวงดนตรี จาก CMU Band, CMU Chamber Orchestra, CMU Choir วงดนตรีของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ไปจนตลอดเดือนมกราคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/34qqXTo แกลลอรี่