เชิญร่วมส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Card) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

25 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งร่วมเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมส่งความสุข ด้วยภาพสวยๆ จากมุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมคำอวยพรและความปรารถนาดี โดยสามารถเข้าใช้ระบบ ที่ https://ecard.cmu.ac.th/ ด้วย CMU Account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แกลลอรี่