บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School

ยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

+66-5394-2405 ถึง 6

อีเมล

graduate@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.grad.cmu.ac.th