สถาบันนโยบายสาธารณะ

School of Public Policy Chiang Mai University

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน เพียงแค่มีหัวใจเพื่อสาธารณะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ ที่นับรวม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความเป็นนวัตกรรม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ที่สุดในไทยและสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ บุษบงก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0988153444
piyapong.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พบสุข ช่ำชอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0988153444
pobsook.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรธิดา ไชยปะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0988153444
warathida.c@cmu.ac.th