สถาบันนโยบายสาธารณะ

School of Public Policy Chiang Mai University

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน เพียงแค่มีหัวใจเพื่อสาธารณะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ ที่นับรวม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความเป็นนวัตกรรม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ที่สุดในไทยและสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริเวณทางเข้าด้านหน้า มช.) ติดกับ Visit CMU 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053-943676, 053-943677, 098-815-3444 E-mail: spp@cmu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : 053-943676, 053-943677, 098-815-3444
เวลาทำการ: 9.00 - 17.00 น.

อีเมล

ช่องทางหลัก spp@cmu.ac.th ติดต่อ ผู้อำนวยการสถาบันฯ : ora-orn.p@cmu.ac.th ติดต่อ ระบบรับสมัคร : lakchayaporn.th@cmu.ac.th ติดต่อ ประสานงาน โครงการวิจัย ที่ปรึกษา และฝึกอบรม : Jameekorn.a@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://spp.cmu.ac.th