คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health

มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มองความสุขของสาธารณะเป็นสำคัญ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทร 053-942-504
แฟกซ์ 053-942-505

อีเมล

phcmu.apply@gmail.com หรือ phcmu.apply@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.ph.cmu.ac.th