คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

นพ. พีระพงษ์ สายเชื้อ

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 167057 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารราชการ/ รัฐกิจ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 167117 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารราชการ/ รัฐกิจ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 187010 นักศึกษาดีเด่น : สาขาวิชาการ ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่