นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีสิทธิ์บัตรทอง "กรณี Admit ต่างจังหวัด"

22 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีสิทธิ์บัตรทอง
"กรณี Admit ต่างจังหวัด"

ช่องทางการประสานสิทธิ์บัตรทอง ระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ผู้ป่วยสามารถส่งหลักฐานใบส่งตัวมาให้โรงพยาบาลเพื่อให้สิทธิ์บัตรทองล่วงหน้า
ได้ที่รูป QR CODE ด้านล่าง หรือแอดไลน์ uc5151
แกลลอรี่