นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อทราบผลตรวจเป็น ลบ

16 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  เมื่อทราบผลตรวจเป็น ลบ

ขอให้กักแยกตนเองอย่างเข้มงวดต่อไปจนครบ 14 วัน

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสีย
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส กรอกข้อมูลตามลิงก์นี้ https://cmu.to/COVID19MCounseling

หอบ เหนื่อย แจ้งที่เบอร์ 090-892-5623, 064-174-6183

แกลลอรี่