ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (The 14th Thailand Tourism Awards 2023)

28 กันยายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (The 14th Thailand Tourism Awards 2023) : รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical & Culture) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (The 14th Thailand Tourism Awards 2023) ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่