มช.จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง

18 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ทั้ง Facebook Youtube และ Microsoft Team


ในปีการศึกษา 2563 จะมีนักเรียนจากทุกภาคของประเทศที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 8,000 คน ทั้ง 20 คณะ 2 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา ตลอดจนนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ตลอดจนเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ จากนั้นจะเป็นการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ 

  • “การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่” โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี
  • “การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างไรจึงจะเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี 
  • “เมื่อผมเรียน มช.” โดย นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • “กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่” โดย สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การประชุมผู้ปกครองจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมาในวันดังกล่าว โดยจัดผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook Page: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Facebook Live
2. Youtube: CMU Channel Plus
3. Microsoft Team

หากต้องการเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยืนยันเข้าร่วมการประชุม โดยการสแกน QR Code จำกัดผู้เข้าชมเพียง 100 ท่าน

สำหรับภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. จะเป็นการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ ทั้ง 20 คณะ 2 วิทยาลัย รับฟังรายละเอียดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


กำหนดการในการถ่ายทอดสด การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ของแต่ละคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.cmu.ac.th/th/firstyear/ParentMeeting

ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3042

แกลลอรี่