นักศึกษาและบุคลากรลงทะเบียนตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 8 มกราคม 2565

7 มกราคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา

1.นักศึกษาและบุคลากรลงทะเบียนตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 8 มกราคม 2565
https://cmu.to/atk-test

2.นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่าผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวกให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมด้วยช่วยกัน”
https://cmu.to/ReportCoV19PCRTEST
แกลลอรี่