มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19" รอบ 4 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

6 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19" รอบ 4

ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

เข็มที่ 1 Pfizer

เข็มที่ 2 Pfizer

 ในวันอังคารที่ 7 วันพุธที่ 8 และวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม2564

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์  https://cmu.to/get-vaccine

โดยให้เดินทางไปตามวัน และเวลาที่ประสงค์เข้ารับการฉีด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น

ข้อมูลโดย : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่