มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ 


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.moicovid.com/chiangmai/?fbclid=IwAR1OO_hSOewy28vmXtNoICbypK6SPy7XxPRfG7RPwlLLK7G9Pf9KZIRLxqA


แกลลอรี่