ประกาศ มาตรการการเดินทางเข้าสู่ มช. สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายงาน พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

11 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายงาน

พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ ภายในเวลา 28 วัน


แกลลอรี่