การได้รับวัคซีน COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษา มช.

30 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 12,532คน
คิดเป็น 97.12% จากเป้าหมาย
เข็มที่ 1 : 12,532 คน
เข็มที่ 2 : 12,051 คน
เข็มที่ 3 : 7,927 คน
.
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 31,172 คน
คิดเป็น 88.10% จากเป้าหมาย
เข็มที่ 1 : 31,172 คน
เข็มที่ 2 : 22,322 คน
เข็มที่ 3 : 3,017 คน
.
ร่วมใจฉีดวัคซีน รวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ให้ทุกชีวิตปลอดภัยจาก COVID-19
.
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
.
#CMUCare
#มช.ห่วงใยใส่ใจเพราะทุกคนคือคนสำคัญ
#Together, we win.
Stop the Spread!
แกลลอรี่