ประกาศ มาตรการป้องกัน สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่