การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

16 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รวบรวมประกาศและข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสำนักฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลให้กับนักศึกษาทันทีที่มีข้อมูลใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/covid-19/ 
แกลลอรี่