การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

9 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


ที่ >> https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUSO-0A9LOBZLiRfvuezU_rlUMzBBVzEyTkJSS0JKQkVYV1RLTEM3UjIxVC4u
แกลลอรี่