มช. เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19" รอบ 3

1 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19" รอบ 3
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
  • เข็มที่ 1 AstraZeneca
  • เข็มที่ 2 Pfizer
สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์  https://cmu.to/get-vaccine
โดยให้เดินทางไปตามวัน และเวลาที่ประสงค์เข้ารับการฉีด

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/sddcmu
แกลลอรี่