จุดเริ่มต้นของความตั้งใจและทุ่มเทที่ทำให้เกิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) แห่งนี้ ด้วย ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของ ชาว มช.

20 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อะไร ทำไม อย่างไร เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)
จุดเริ่มต้นของความตั้งใจและทุ่มเทที่ทำให้เกิดโรงพยาบาลแห่งนี้ ด้วย ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของ ชาว มช.


#CMUCARE
#ร่วมด้วยช่วยกัน
#Together, we win
แกลลอรี่