แนะนำสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนการเข้าใช้สถานที่กีฬาข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสถานที่กีฬา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 053-943063

FB: https://www.facebook.com/sportscenterCMU/