ข้อมูลแนะนำบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถรับชม VTR “DSSCMU Present” ตามลิงค์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ


ลิงค์วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

FB PAGE: DSSCMU
เข้าผ่าน LINK https://www.facebook.com/DSSCMU/
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ กิจกรรม คำศัพท์ภาษามือ ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

FB Group ชื่อ “DSSCMU for 1st Year
เข้าผ่าน LINK https://www.facebook.com/groups/228598481821268/

FB Group ชื่อ “DSSCMU for 1st Year เป็นแหล่งรวบรวม LINK ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยนักศึกษาสามารถพูดคุยปรึกษาระหว่างบุคลากร DSS กับนักศึกษาพิการชั้นปีที่ 1 ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน การจัดหาอาสาสมัคร หอพักนักศึกษาพิการ ปัญหาทั่วไปในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ การพบแพทย์ การบำรุงรักษากายอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ