ด้านนักศึกษาวิชาทหาร


รับสมัคร/รายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2563 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กำหนดให้มีการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม 2563 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประสานงานวันเวลาที่ชัดเจนจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 (ทั้งนี้จะอยู่ในช่วง 1 – 20 กรกฎาคม 2563)การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร)


ในปีการศึกษา 2563 นี้ น้อง ๆ ที่ “เกิด พ.ศ.2543 และไม่จบ นศท.ชั้นปีที่ 3” สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ ผ่านเวปไซด์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 


โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ดังนี้ 

  1. โทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาได้ที่ 0994659539 ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
  2. INBOX เพจ กองพัฒนานักศึกษาฝ่ายประสานงานราชการทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://web.facebook.com/MilitaryDepartmentsCMU/
  3. INBOX เพจ ผ่อนผันฯ ทหาร CMU https://web.facebook.com/cmu2019/