การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต 


บริการจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

หากน้องๆ สนใจการทำงานพิเศษเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน (Part time job ) สามารถติดตามข่าวสารได้ที่


**ทั้งนี้หากมีการรับสมัครงานจะมี link ให้สมัครผ่าน google form


บริการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

  1. น้องสามารถเรียนรู้การสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วย คลิปสอนสนทนาภาษาอังกฤษและvlog ที่น่าสนใจ จากพี่ๆชมรม นักศึกษานานาชาติ https://www.facebook.com/CMUINTCLUB/
  2. น้องที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับนานาชาติ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/CMU-Exchange-Activities-101112794913553/