ช่องทางการติดต่อสโมสรนักศึกษา

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ & สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมฝ่ายวิชาการ
เพจชมรมฝ่ายวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ประกอบไปด้วย
ชมรมถ่ายภาพ
ชมรมถ่ายภาพ

สมัครสมาชิกชมรม

ชมรมประชาธิปไตย
ชมรมประชาธิปไตย

สมัครสมาชิกชมรม

ชมรมวรรณศิลป์
ชมรมวรรณศิลป์

สมัครสมาชิกชมรม

ชมรมศิลปะและการออกแบบ
ชมรมศิลปะและการออกแบบ

สมัครสมาชิกชมรม

ชมรมสิทธิมนุษยชน
ชมรมสิทธิมนุษยชน

สมัครสมาชิกชมรม

ชมรมฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
เพจชมรมฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ประกอบไปด้วย
ชมรม ROTARACT
ชมรม ROTARACT

Add Line ที่นี่

ชมรมเพื่อนผู้พิการ
ชมรมเพื่อนผู้พิการ

สมัครสมาชิกชมรม

ชมรมนักศึกษานานาชาติ
ชมรมนักศึกษานานาชาติ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

สมัครเรียนนศท. ชั้นปีที่ 1-5

ชมรมสันทนาการ
ชมรมสันทนาการ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เพจชมรมฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ประกอบไปด้วย
ชมรมผู้นำเชียร์ CMU Cheerleader
ชมรมผู้นำเชียร์ CMU Cheerleader

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมการแสดง
ชมรมการแสดง

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมคริสชน
ชมรมคริสชน

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมนักศึกษาอีสาน
ชมรมนักศึกษาอีสาน

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมนักศึกษามุสลิม
ชมรมนักศึกษามุสลิม

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมพื้นบ้านล้านนา
ชมรมพื้นบ้านล้านนา

ช่องทางติดต่อ

ชมรมดนตรีสากล
ชมรมดนตรีสากล

ช่องทางติดต่อ

ชมรมดุริยางค์
ชมรมดุริยางค์

ช่องทางติดต่อ

ชมรมจิตอาสา
เพจชมรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ประกอบไปด้วย
ชมรมรากแก้ว
ชมรมรากแก้ว

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมเด็กดีมีที่เรียน
ชมรมเด็กดีมีที่เรียน

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำปาง
ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ

ชมรม To Be Number One
ชมรม To Be Number One

ช่องทางติดต่อ

ชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพจชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ประกอบไปด้วย
ฝ่ายกีฬา
ฝ่ายกีฬา

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมกีฬาในร่ม
ชมรมกีฬาในร่ม

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมปิงปอง
ชมรมปิงปอง

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล
ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมเทนนิส
ชมรมเทนนิส

ช่องทางการติดต่อ

ชมรมไอคิโด
ชมรมไอคิโด

ช่องทางติดต่อ

ชมรมรักบี้ฟุตบอล
ชมรมรักบี้ฟุตบอล

ช่องทางติดต่อ

ชมรมกีฬาทางน้ำ
ชมรมกีฬาทางน้ำ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมยูโด
ชมรมยูโด

ช่องทางติดต่อ

ชมรมแบดมินตัน
ชมรมแบดมินตัน

ช่องทางติดต่อ

ชมรมตะกร้อ
ชมรมตะกร้อ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมยิงธนู
ชมรมยิงธนู

ช่องทางติดต่อ

ชมรมฟุตบอล
ชมรมฟุตบอล

ช่องทางติดต่อ

ชมรมบาสเก็ตบอล
ชมรมบาสเก็ตบอล

ช่องทางติดต่อ

ชมรมยิงปืน
ชมรมยิงปืน

ช่องทางติดต่อ

ชมรมฮอกกี้
ชมรมฮอกกี้

ช่องทางติดต่อ

ชมรมดาบสากล
ชมรมดาบสากล

ช่องทางติดต่อ

ชมรมวอลเลย์บอล
ชมรมวอลเลย์บอล

ช่องทางติดต่อ

ชมรมกรีฑา
ชมรมกรีฑา

ช่องทางติดต่อ

ชมรมเทควันโด
ชมรมเทควันโด

ช่องทางติดต่อ

ชมรมกอล์ฟ
ชมรมกอล์ฟ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมลีลาศ
ชมรมลีลาศ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมเรือพาย
ชมรมเรือพาย

ช่องทางติดต่อ

ชมรมเปตอง
ชมรมเปตอง

ช่องทางติดต่อ

ชมรมมวย
ชมรมมวย

ช่องทางติดต่อ

ชมรมดำน้ำ
ชมรมดำน้ำ

ช่องทางติดต่อ

ชมรมคาราเต้
ชมรมคาราเต้

ช่องทางติดต่อ

ชมรมบีบีกัน
ชมรมบีบีกัน

ช่องทางติดต่อ

ชมรมฟุตซอล
ชมรมฟุตซอล

ช่องทางติดต่อ

และสามารถทราบรายละเอียดของแต่ละชมรมได้ ในวิดีโอแนะนำชมรมกีฬา >>> https://www.facebook.com/sportscenterCMU/videos/1991703717519570/ <<<
หมายเหตุ – ผู้รับผิดชอบชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางภาณุมาศ สิงห์ทองวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943062
2. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
  • นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติ ในเว็บไซด์ของสำนักทะเบียน https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ทันสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา https://drive.google.com/file/d/1qFFTup2dROzaTH2cR8dMiq-jkoFRdi0k/view?usp=sharing
หมายเหตุ – ผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาฯ นายษฐา รัตนนุสรณ์สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 053-943063
3. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
    นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ในสถานที่ ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัย โดยมีวิดีโอแนะนำสถานที่ออกกำลังกาย ลิ้งค์ดังแนบ
    >>> https://www.facebook.com/sportscenterCMU/videos/2012473332109275/ <<<
    และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังสามารถยืมอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ ณ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
    หมายเหตุ – ผู้รับผิดชอบการยืมอุปกรณ์กีฬา การขอใช้สถานที่กีฬา นายกฤษณะ โคววนิช หมายเลขโทรศัพท์ 053-94-3058