นักวิจัยคณะวิทย์ มช. เข้ารับมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จัดโดย อว.

15 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

      นักวิจัยคณะวิทย์ มช. เข้ารับมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัล จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “Future Thailand” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

จากผลงาน "การผลิตวัสดุรูพรุนโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ของอะลูมิเนียมคุณภาพสูงแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน" (“The Circular Economical Production Process of High-Quality Porous Metal-Organic Framework Materials of Aluminium”) ที่คว้า 2 รางวัลใหญ่ "The Best Foreign Invention" Special Award และ Gold Medal ในงาน The 17th International Warsaw Invention Show (IWIS 2023) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2566 ณ Warsaw University of Technology กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

นักวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น (หัวหน้าคณะนักวิจัย) ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ อ.ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล และทีมนักวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย (Head Coordinator) และ ผศ.ดร.ทินกร ปงธิยา (Coordinator) จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP)
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่