คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย รับโล่ห์พระราชทานรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

17 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มอุตสาหกรรม จากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Award 2021) โล่ห์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพห่วงโซ่การผลิตข้าว (Rice Supply Chain Biodegradable Packaging Innovation) โดยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งจากการปลูกข้าว ได้แก่ ฟางข้าว และปลายข้าวหัก มาผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าวและปลายข้าวแบบยั่งยืน โดยมี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้
แกลลอรี่