มช. ใจดีเปิดลงทะเบียนรับซิม รอบ 2 เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์

10 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ รอบที่ 2  สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับนักศึกษา  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2563 นี้  ที่ http://sis.cmu.ac.th


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจะเพิ่มสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องจาก กสทช. โดยมอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี เป็นระยะเวลา 90 วัน  สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับนักศึกษานับจากวันที่มีการ Activate ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกค่ายมือถือได้ทั้งจาก AIS, DTAC, TRUE และ TOT

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 มิถุนายน 2563 นี้ ที่ http://sis.cmu.ac.th  หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

แกลลอรี่