รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช. งดให้บริการในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

23 ธันวาคม 2565

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

??ประกาศ
รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช.
งดให้บริการในระหว่างวันที่
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 3 มกราคม 2566
ขออภัยในความไม่สะดวก
แกลลอรี่