รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช. งดให้บริการในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

2022年12月23日

智能校园管理中心

📣ประกาศ
รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช.
งดให้บริการในระหว่างวันที่
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 3 มกราคม 2566
ขออภัยในความไม่สะดวก
Gallery