มช. ติดอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา รวมเป็น 13 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

17 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2024 โดย QS World University Rankings ซึ่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับโลกในสาขาวิชาเฉพาะ (Narrow Subjects) จำนวน 13 สาขาวิชา จาก 55 สาขาวิชา และสาขาวิชาหลัก (Broad Subjects) ทั้ง 5 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ


         โดยผลการจัดอันดับปี 2024 สาขาวิชาเฉพาะที่อันดับดีที่สุดของ มช. ได้แก่ สาขาวิชา Nursing อันดับที่ 101-150 ของโลก หรืออันดับที่ 1 ร่วมของประเทศไทย อีกทั้งยังมีสาขาวิชา Economics & Econometrics ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นปีแรก โดยได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 ของโลก และสาขาวิชา Engineering – Electrical & Electronic และ Physics & Astronomy ที่กลับมาติดอันดับอีกครั้งในปี 2024 ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 และอันดับที่ 551-600 ของโลก ตามลำดับ

        สำหรับสาขาวิชาหลักที่อันดับดีที่สุด ได้แก่ สาขาวิชา Life Sciences & Medicine อันดับที่ 313 ของโลก และสาขาวิชา Natural Sciences ได้รับการจัดอันดับในปีแรก โดยได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 ของโลก อีกทั้งยังมีสาขาวิชา Art & Humanities และ Engineering & Technology ที่กลับมาติดอันดับอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 และ อันดับที่ 501-550 ของโลก ตามลำดับ

       จำนวนสาขาวิชาหลักที่ได้รับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

       จำนวนสาขาวิชาเฉพาะที่ได้รับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไท


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน QS World University Rankings Subject มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Citations per paper 4) H-index และตัวชี้วัด 5) International Research Network ทั้งนี้ น้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่: https://www.topuniversities.com/subject-rankings


ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/photo?fbid=885267163397847&set=a.535369961720904
แกลลอรี่