มช. STeP ก้าวล้ำ จับมือ SCG Cement และ SCG (ลำปาง) ลงนามสัญญาร่วมวิจัยวัสดุก่อสร้างถนนไทย เตรียมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ด้วยวัสดุทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์ปัญหาก่อสร้างถนนไทย

25 มีนาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 24 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จับมือ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการแก้ไขวัสดุขั้นพื้นฐานอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างถนนของประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในฐานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคุณมนสิช สาริกะภูติ ในนามบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และคุณวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีก่อสร้างถนนไทยให้ดีขึ้นด้วยวัสดุทางเลือกอื่นที่สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่น้อยลง มีความแข็งแรง พร้อมลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการดังกล่าว STeP ในฐานะผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร ได้จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการทาง (Pavement Technology) แถวหน้าของประเทศไทย และภาคเอกชนอย่าง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ที่มีความชำนาญในด้านวัสดุประเภทปูนซีเมนต์และคอนกรีต ร่วมวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับวงการก่อสร้างถนนของประเทศไทย โดยหวังหากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะสามารถใช้เป็นโครงการนำร่องและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ Disruptive Technology แบบเดิมๆ
แกลลอรี่