จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

SOCCMU Newsletter ฉบับที่ 4 เนื้อหาน่าสนใจ :

- โครงการ ASEAN Travelling Project 2022

- ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

และข้อมูล/ข่าวสารอื่นๆ อาทิ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หนังสือขายดี รางวัล การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

คลิ๊กอ่านเนื้อหาในรูปแบบ e-book : https://cmu.to/Pedco
แกลลอรี่