นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดการพัฒนาเกมและโลกเสมือนด้วยโปรแกรม MINECRAFT ในหัวข้อ “Energy for Sustainable World”

2 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

        เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ได้จัดการแข่งขัน การประกวดการพัฒนาเกมและโลกเสมือนด้วยโปรแกรม MINECRAFT ในหัวข้อ “Energy for Sustainable World” รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

        โดยการแข่งขัน แต่ละทีมได้นำเสนอโลกเสมือน ที่พัฒนาขึ้นภายใต้หัวข้อ "Energy for Sustainable World" จากนั้น คัดเหลือ 5 ทีมสุดท้าย เพื่อตอบคำถามจากคณะกรรมการ และประกาศผลการแข่งขัน

       จากคะแนนรวมสูงสุด นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ICDI1 ประกอบด้วย 1. ฐิติรัตน์ เจริญสวรรค์ 2. อาทินันท์ ตั้งเจียมศรี 3. ชาญชัย ชาญ และ 4. พันธุ์ธัช สังข์แก้ว ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ICDI 2 ประกอบด้วย 1. ข้าว มฤคพิทักษ์ 2. ภาสินี จริยานุกิจ 3. วิชชาวีร์ น้อยนิวรณ์ และ 4. เขมพร กังวาลวัฒนศิริ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 70,000 บาท

รับชมผลงานของทั้ง 2 ทีมได้ที่

- Team ICDI1: [Click and Like here](https://www.youtube.com/watch?v=8rRpJCi7QWY)

- Team ICDI2: [Click and Like here](https://www.youtube.com/watch?v=-caah_ERdr0)


แกลลอรี่