“งานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ธรรมชาติสวยงามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HIV RUN @ CMU 2019”

5 กันยายน 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “HIV RUN @ CMU 2019” มหกรรมเพื่อคนรักการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล, มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชือเอชไอวี และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ เอชไอวี


        “HIV RUN @ CMU 2019” งานวิ่งยิ่งใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตอกย้ำความเป็นสปอร์ตรันนิ่งยิ่งใหญ่ในธรรมชาติที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้น สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
Fun Run (วิ่งเอาม่วน) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ประเภทชาย – หญิงทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
มินิมาราธอน (วิ่งเอามันส์) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทชาย – หญิงทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และ
แฟนซีรัน (วิ่งเอางาม) ไม่จำกัดระยะทาง


       ผู้สมัครร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก และทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกประเภทการแข่งขันยังได้รับเหรียญผู้พิชิต และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ติดตามรายละเอียดและร่วมสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/hivruncmu/, www.lannarunning.com/hivruncmu2019 โดยเริ่มเปิดสมัครออนไลน์วันที่ 9 กันยายน 2562 อัตราค่าสมัครราคา 400 บาท (นำบัตรประชาชนไปรับเสื้อและเบอร์วิ่งวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น.ที่บริเวณศาลาอ่างแก้ว มช.) หรือติดต่อซื้อเสื้อและเบอร์วิ่งได้โดยตรง ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ. สวนดอก) โทร 053 93 6148 ต่อ 420 หรือที่พิมานคลินิก โทร 053 21 7363 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมด
แกลลอรี่