คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ตัวแทนทีม V-passion เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ตัวแทนทีม V-passion เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 FoSTAT Food Innovation Contest 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยน้อง ๆ ศิษย์เก่านักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีม V-passion ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Patties Plant เนื้อเบอร์เกอร์จากถ้่วเหลืองฝักอ่อน ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเลียนแบบเนื้อที่อร่อย และสะดวกในการรับประทาน ได้คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และ อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่