งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

27 พฤษภาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชนะ สัมพลัง ว่าที่นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563-2565 เป็นผู้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดที่ดีแก่ว่าที่บัณฑิต เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.30 น. ผ่าน Zoom Meeting


นอกจากนี้ ยังมีคุณรณชัย ขันปัญญา ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ประจำคณะฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิต ให้มีกำลังใจในการออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

แกลลอรี่