ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2565

5 พฤษภาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น.
เข้าดูผลได้ที่ https://quota.reg.cmu.ac.th หรือ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ https://student.mytcas.com/

>> ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ https://student.mytcas.com/

>> สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 และ 2)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ https://student.mytcas.com/

>> ตรวจสอบกำหนดการต่างๆจากประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ขอให้ตรวจสอบประกาศได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่สมัครโดยตรง

แกลลอรี่