สำนักหอสมุดขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล J- GATE วารสารอิเล็กทรอนิกส์

18 กรกฎาคม 2566

สำนักหอสมุด

       ฐานข้อมูล J- GATE เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่าง ๆ สามารถสืบค้น บทความวารสารกว่า 25,000,000 บทความ จากวารสารมากว่า 33,500 ชื่อเรื่อง ในสำนักพิมพ์กว่า 11,100 แห่ง จาก 135 ประเทศ

สามารถเข้าใช้งานถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ได้ที่ https://gejlibrary.informaticsglobal.com/search/
โดย Login: Chiangmaiuser และ Password : Chiangmaiuser 22385968

แกลลอรี่