นักศึกษาสถาปัตย์ มช. คว้ารางวัลที่ 3 ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนานาชาติ ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

21 ธันวาคม 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว และ อาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 3 ในการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ “Guangdong-Hong Kong -Macao Greater Bay and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition and Forum & Tianhua Bamboo Design and Construction 2018 ” ณ Guangzhou Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ผลงานการออกแบบของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นผลงานที่ร่วมกันออกแบบและสร้างจริง ณ Nansha Bird Park เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 โดยมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 10 คน ได้แก่ นายศตายุ แสนคำ นายชนวีร์ สายหยุดทอง นายณัฐวัฒน์ คำก๋อง นายพงศธร เงินงาม นายเกียรติศักดิ์ วงค์ไชยา นายปรัชกร วันทา นายสุธางค์กุล กาบคำ นางสาวพิชชาพร คีรีแก้ว นางสาวอุบลพร มนัสศิริเพ็ญ และนายสิปปกร สอนปิงคำ ผลงานการออกแบบนี้มีชื่อว่า อรุณรี (Arun-naree) ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “ความพลิ้วไหวของขนนก” เมื่อขนนกสัมผัสกับสายลม แสดงให้เห็นถึงขนนกที่แข็งแรง และความสนุกสนานร่าเริงของนกนานาชนิดใน Nansha Bird Park นอกจากนี้ ทีมนักศึกษายังได้นำเสนอภูมิปัญญาพื้นถิ่นร่วมสมัยของประเทศไทยลงไปในผลงาน ซึ่งก็คือการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการเชื่อมต่อไม้ไผ่ การเตรียมวัสดุด้วยมือ และวิธีการมัดและเชื่อมไม้ไผ่โดยไม่ใช้ตะปูและน็อต ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันส่วนใหญ่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย วิธีการนี้จะทำให้โครงสร้างเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก และยังเป็นการนำเสนอถึงความอ่อนน้อมและความเคารพของชาวไทยที่มีต่อชิ้นส่วนของธรรมชาติอีกด้วย ข้อมูลโดย : Faculty of Architecture
แกลลอรี่