โครงการความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์: CMU Aiyara Robot หุ่นยนต์ขนส่งในตึกผู้ป่วย

10 เมษายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และทีมงาน พัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงสิ่งของใน Ward ผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามความต้องการของบุคลากรการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งออกแบบให้เข้ากับสภาวการณ์ ด้วยระบบบังคับโดยคน (Manual Control) ส่งน้ำ อาหาร ยา และเสื้อผ้า สามารถสื่อสารระหว่างผู้ป่วย กับทีมแพทย์ พยาบาล ผ่านจอมอนิเตอร์ และนำของเสีย ทั้งขยะ รวมถึงเสื้อผ้าใช้แล้วกลับออกมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. #CMUAiyaraRobot  

(่ อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่ : https://www.eng.cmu.ac.th/site/?p=22529 )

แกลลอรี่