คณะเทคนิคการแพทย์ มช.ขยายงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค Covid-19 แบบ drive-thru

30 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก และ โครงการ PHPT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 แบบ drive-thru จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มายังโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามตลาด Farmers Market) ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการตรวจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใน จ.เชียงใหม่ สามารถเข้าตรวจได้อย่างทั่วถึง เช่น กลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่น ผู้ที่กลับจากต่างประเทศ และประชาชนที่คิดว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคค่าตรวจจากหลายภาคส่วน เช่น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป


ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) อย่างทั่วถึง รวมทั้งป้องกันการระบาดและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุนค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500.- บาท จากค่าตรวจปกติ 3,500.- บาท ซึ่งผู้สนใจ สามารถชำระค่าตรวจได้ในราคา 1,000.- บาท (จำกัดจำนวน 500 ราย) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR ซึ่งจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็ว และสามารถทราบผลทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะใช้เยื่อบุที่อยู่ในคอ (Throat swab) และ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ของผู้รับบริการ มาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพาะหาเชื้อไวรัสต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1. ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ https://www.covidtestcnx.org/
2. กรอกข้อมูลและเลือกเวลาเข้ารับบริการ
3. ชำระเงินทางออนไลน์
4. แจ้งหลักฐานการส่งตรวจ ทางไลน์ @covidtestcnx
5. เข้ารับบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยการป้ายจมูกและลำคอ
6. รอรับผลผ่านทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากจุดตรวจดังกล่าวแล้ว ยังสามารถเข้ารับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน (อาคาร HPB4) ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน อีกด้วย โดยมีรายละเอียดสำหรับการเข้ารับบริการตรวจเหมือนกันทั้งสองที่
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
1. โครงการ PHPT 053-801192-3
2. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 053-936027

แกลลอรี่